Trends en ontwikkelingen

Hoe gaat het met de omzet op de warenmarkt

Klagers geen nood is een veelgehoord gezegde. Gaat dat op voor de ambulante handel? Door de financiële crisis (2009 -2013) heeft elke sector klappen gehad, zo ook de ambulante sector. Maar wat is er daarna gebeurd? Cijfers zijn het bewijs. En die wijzen op een zonnig perspectief, want de totale omzet op de warenmarkt neemt toe. Klanten zien de markt als een belangrijke plaats om hun aankopen te doen.

Samenvatting

De ambulante handel is een sector om je vingers bij af te likken. Het gaat goed met de branche. De trend is dat er meer ondernemers actief zijn in de ambulante handel, de omzet per bedrijf toeneemt en de besteding per hoofd van de bevolking op de markt toeneemt. Kortom, een sector met perspectief.

Omzetontwikkeling

Was in 2011 de omzet in de ambulante handel nog € 1.6 mrd (incl BTW), in 2018 is dat toegenomen tot € 2,15 mrd (ex BTW). Een toename van 35%. Als de BTW eruit wordt gehaald, is dat bijna 50%.

Aantal ondernemers in de ambulante handel

Het aantal ondernemers in de ambulante handel is min of meer stabiel. De langjarige trend is stijgend. We zien een schommeling tussen 2014 met 10.480  en 2016 met 11.540 ondernemingen. Met name de stijging van het aantal ondernemingen tussen 2014 en 2016 is van belang.

Mijn gedachten bij de schommelingen in de trend zijn:

  • In die tijd hebben zich nieuwe ondernemers op de markt gemeld die nieuwe kansen in de ambulante handel zien. Zij kunnen afkomstig zijn uit retailbedrijven die in die tijd zijn gesloten.
  • Nu er krapte op de arbeidsmarkt is, zien zij mogelijk weer kans op een vast inkomen. Maar was het wel verstandig om te stoppen? Is het überhaupt verstandig om de ambulante handel te zien als een sector waar je geen goed inkomen kan behalen?
Consumentenbestedingen op de warenmarkt

De bestedingen per hoofd van de bevolking op de warenmarkten is sinds 2010 met ruim 25% toegenomen. Voor een groot gedeelte komt dat terecht bij de food-sector op de warenmarkt. Dat is de afgelopen jaren ook de grote winnaar in deze sector en trekt de kar voor de non-food.

Omzetontwikkeling van bedrijven in de ambulante handel

De omzet van bedrijven in de ambulante handel is van 2010 tot 2016 toegenomen met 28%. De jaren daarop met 2 tot 3%. Dat is meer dan dat de consumptieve bestedingen in Nederland zijn gestegen.

(Bron: CBS) 

De Marktmanager
Paul Nijhuis