Succes met coupons

Pasgeleden kreeg ik een verbazingwekkend filmpje te zien van een warenmarkt, die een folder had verspreid met kortingscoupons. Het was een filmpje van enige tientallen seconden, waarin de dozen met ingeleverde kortingsbonnen werden omgekeerd. Er waren ca. 2.000 coupons ingeleverd van wel 7.500 verspreide folders, ofwel ruim 25%!!!!.

Wat zijn de succesfactoren?

Het is lastig aan te geven wat de oorzaak is. Er zijn meerdere factoren. Samen maken zij dat een folder een succes wordt en ingezet kan worden als promotie-instrument voor de warenmarkt.

Voorzijde

De voorzijde moet, tussen alle andere folders in, aandacht trekken. De klant beslist in een split-second of hij de folder leest of weglegt.

Kortingscoupon

De kortingscoupon met helder, duidelijk en groot genoeg zijn.

Dag van verspreiding

De dag van verspreiding is van groot belang. Voor de meeste respons moet de dag van verspreiding dicht op de marktdag zitten. Voor een markt op maandag tot en met woensdag is maandag een goede verspreidingsdag. Voor markten op donderdag tot en met zaterdag is woensdagverspreiding het gunstigste.

Methode van verspreiding

Folders worden doorgaans in een bundel door de verspreidingsorganisatie bezorgd, en vaak op een maandag. Veel concurrentie dus. Ook kan je, maar dat is wat duurder, je folders laten bezorgen met de huis-aan-huiskranten, die meestal op woensdag worden verspreid. Daar zitten minder folders bij, dus de kans op lezen van de folder is groter. Helaas is niet overal zo’n verspreiding mogelijk.

Frequentie

Een eenmalige folder heeft geen zin. Er moet continuïteit zijn in je promotie-uitingen. Een herhaaleffect krijg je door met een frequentie van eens per maand tot 6 weken een folder uit te brengen. Het is dus een continue proces.

Periode van verspreiding

Rondom de kerstperiode adverteert bijna iedereen. De consument ziet door de bomen het bos niet meer, en schift op wat aantrekkelijk en/of vertrouwd is. Maar juist voor en tijdens de bouwvakvakanties worden beduidend minder folders verspreidt. Juist een groot deel van de doelgroep van de warenmarkten (de grijze golf) is niet met vakantie. De kans op gezien worden is dan groter. Het is dan ook zaak om juist in de zomer de markt goed bezet te houden.

Resultaat van de folder

1. Meer loop op de markt
Met een goede folder en goede verspreiding is duidelijk zichtbaar dat er meer publiek naar de markt komt.

2. Meer omzet op de markt
Dat publiek koopt ook iets op de markt. Alle ondernemers profiteren.

3. Meer omzet van het geadverteerde product
Als je bananen in de actie doet, en je verwachting is dat je 30% meer bananen verkoopt, reken je mis. Klanten komen niet alleen voor die bananen, maar zullen ook andere producten bij u kopen. In totaal moet je als ondernemer een positief resultaat kunnen meten.

Er zijn ook markten, waar enkele ondernemers met enige frequentie (11x per jaar) een folder laten maken. Na het verspreiden van de folder zien zij een duidelijk effect, waardoor zij al jaren deze folder laten verspreiden. Dat doe je niet als je er niet beter van wordt.

De Marktmanager
Paul Nijhuis