Ieder zijn taak

Beginnersfouten zijn van alle dag en iedereen maakt die in zijn enthousiasme. Zo ook bij de start van een verzelfstandigde warenmarkt. Er zijn altijd personen die van een vacuüm proberen te profiteren, of een bestuurder die daadkracht wil tonen. Die combinatie is een perfecte mix voor beginnersfouten. In deze blog schets ik de situatie waarin een bestuurder een geschil heeft met een naburige ondernemer/meeloper.

Omdat er net een plaats vrij is gekomen, dirigeert de beginnende bestuurder deze meeloper naar die plek. Er ontstaat een woordenwisseling, juist op het moment dat ik aan kom lopen op mijn nieuwe markt. Ik trek de bestuurder aan zijn jas en neem hem mee buiten gehoorafstand van andere kooplieden en vraag wat er aan de hand is. De situatie wordt uiteengezet. Ik vraag hem waarom hij mijn werkzaamheden uitvoert. Ik maak de bestuurder duidelijk dat het bestuur besluit en de uitvoering ervan bij mij ligt. De meeloper wordt teruggezet op zijn reguliere standplaats, en daarmee is de rust op de markt teruggekeerd.

Functiescheiding goed toepassen

Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk een goede voorbereiding op de verzelfstandiging van een warenmarkt is. Een prominente plek in dit geheel neemt de marktmanager in, die vanaf het begin volledig op de hoogte moet zijn van knelpunten en conflicten. Die moet daarover zijn geïnformeerd door de beginnende bestuurders. Alleen zo kan functiescheiding goed toegepast worden. Functiescheiding houdt in dat de besluiten door het bestuur worden genomen en de uitvoering is gedelegeerd aan de marktmanager. Zo gauw het bestuur zich bemoeit met de uitvoering, krijgt zij het stempel dat zij in eigen belang handelt. Dat is de dood in de pot voor een goed functionerende warenmarkt.

Het bestuur

  • stelt regels en randvoorwaarden op
  • is verantwoordelijk voor financieringen
  • neemt besluiten
  • delegeert uitvoering aan de marktmanager

De marktmanager

  • kent de regels
  • past deze toe
  • voert beslissingen van het bestuur uit

Zo wordt voorkomen dat er ‘in eigen belang’ wordt gehandeld of beslissingen worden genomen. Daarmee worden persoonlijke conflicten tussen bestuurders en kooplieden op de warenmarkt voorkomen.

De Marktmanager
Paul Nijhuis